Đấu giá biển số xe đẹp: Dân chọn tùy thích, nhà nước thu nghìn tỷ

Kho biển số xe tại Việt Nam, có thể xem như một “kho vàng” giá trị lên tới hàng ngàn tỷ đồng, đang bị bỏ phí. Tới đây, khi đưa ra đấu giá biển số đẹp sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Chọn biển số xe theo ý thích Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT – Bộ Công an) bắt đầu lấy ý kiến để hoàn thiện Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá trình Chính phủ trong năm nay.…