Yên Bái: Lần đầu tiên chuyển công tác 45 giáo viên vùng cao về huyện, thị, thành phố

Ngày 25/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt giáo viên chuyển công tác từ vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái giải quyết nguyện vọng cho các giáo viên với số lượng lớn, cùng một thời điểm được chuyển nơi sông tác từ vùng cao xuống vùng thấp để hợp lý hóa gia đình. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 6.000 cán…